Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Strasbūra

7. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

ENVI komiteja ir iesniegusi turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

—   kļūdu labojums P8_TA(2017)0107(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1–175. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD));

—   kļūdu labojums P8_TA(2017)0108(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 176–332. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika