Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 25 martie 2019 - Strasbourg

7. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ENVI a transmis următoarele rectificări la texte adoptate de Parlamentul European:

—   Retificarea P8_TA(2017)0107(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1-175) - (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Rectificarea P8_TA(2017)0108(COR01) la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.5.2017, p. 176-332) - (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Rectificările sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate