Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 25. marec 2019 - Strasbourg

7. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odbor ENVI je posredoval naslednje popravke k besedilom, ki jih je sprejel Evropski parlament:

—   Popravek P8_TA(2017)0107(COR01) Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1-175) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Popravek P8_TA(2017)0108(COR01) Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L 117, 5.5.2017, str. 176-332) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Popravki so na voljo na spletišču Parlamenta.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov