Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tänään yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksella (EU) N:o 1288/2013 perustetun Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö