Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras

8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad šiandien kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 sukurtą programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl patikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per rinkimus į Europos Parlamentą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) bei Jungtinės Karalystės ir Airijos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) programas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika