Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju šodien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika