Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, ENVI, AGRI

- Esitys neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten- tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta (2018/2236(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0149/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (2018/2237(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta (2018/2121(INI)) - TAX3-valiokunta - Esittelijät: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET- ja DEVE-valiokunnat - Esittelijät: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET-valiokunta - Esittelijät: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON- ja ENVI-valiokunnat - Esittelijät: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Mietintö Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2277(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö