Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

INTA, ENVI, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros (ESA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GNSS) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (EU-LISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo (2018/2236(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0149/2019)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (2018/2237(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Pranešimas dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo (2018/2121(INI)) - TAX3 komitetas - Pranešėjai: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE komitetai - Pranešėjai: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET komitetas - Pranešėjos: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI komitetai - Pranešėjai: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą (2018/2277(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika