Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019 - Strasburgu

9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

INTA, ENVI, AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015 (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/UE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Ftehim Qafas Istituzzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera (2018/2262(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv il-ġdid bejn l-UE u l-Użbekistan (2018/2236(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0149/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (2018/2237(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (2018/2121(INI)) - Kumitat TAX3 - Rapporteurs: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - Kumitati AFET, DEVE - Rapporteurs: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - Kumitat AFET - Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - Kumitati ECON, ENVI - Rapporteurs: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza