Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 25. marec 2019 - Strasbourg

9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

2) od odborov

- Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - odbor CULT - Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom (2018/2236(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0149/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (2018/2237(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (2018/2121(INI)) - odbor TAX3 - Poročevalki: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - odbora AFET, DEVE - Poročevalci: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - odbor AFET - Poročevalca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - odbora ECON, ENVI - Poročevalca: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (2018/2277(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov