Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000015/2019, зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0017/2019)

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност