Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000015/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0017/2019)

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy