Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

12. Käsittelyjärjestys
CRE

Maaliskuun II 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.634/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

ALDE-ryhmä on pyytänyt, että suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa” (lopullisen esityslistaluonnoksen 117 kohta) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään LIBE-valiokunnan päätöslauselmaesitys, josta äänestetään torstaina.

Puheenvuorot: ALDE-ryhmän puolesta Sophia in 't Veld, joka perusteli pyynnön, Monika Smolková, joka ehdotti, että äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla, Sophie in't Veld, joka piti kiinni pyynnöstään, ja Monika Smolková.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (153 puolesta, 143 vastaan, 12 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 26. maaliskuuta 2019 klo 12.00

tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 12.00

tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 13.00

erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 19.00.

Tiistai

ENF- ja GUE/NGL-ryhmät ovat pyytäneet, että Hilde Vautmansin mietinnöstä ”Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta” (A8-0157/2019), josta oli alunperin tarkoitus äänestää tiistain äänestyksissä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 20), käydään keskustelu ja toimitetaan äänestys työjärjestyksen 113 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Puhemies ehdotti, että keskustelu otetaan keskiviikon esityslistan viimeiseksi kohdaksi.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 klo 13.00.

ENF-ryhmä on pyytänyt, että aamupäivän esityslistalle otetaan toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat tuomioistuimen päätöksestä kumota komission 23. joulukuuta 2015 antama päätös (EU) 2016/1208 Italian Tercas-pankille myöntämästä valtiontuesta. Tällöin istunto alkaisi klo 8.30.

Puheenvuoro: ENF-ryhmän puolesta Marco Zanni, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (86 puolesta, 183 vastaan, 25 tyhjää).

Keskiviikko

Puhemies tiedotti liikkuvuuspakettia koskevien tarkistusten saatavuudesta.

°
° ° °

Bas Eickhout käytti puheenvuoron siitä, että S&D-ryhmän Inés Ayala Senderin mietintöönVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot” jättämää tarkistusta ei ollut otettu käsiteltäväksi (A8-0110/2019) (puhemies vahvisti, että kyseistä tarkistusta ei voida ottaa käsiteltäväksi).

°
° ° °

Vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ja ECR- ja EFDD-ryhmät ovat pyytäneet, että esityslistalta poistetaan yhteiskeskustelu ja äänestykset liikkuvuuspaketista, johon kuuluu kolme mietintöä (Ismail Ertug, Merja Kyllönen ja Wim van de Camp) (lopullisen esityslistaluonnoksen 113, 114 ja 115 kohdat).

Puheenvuorot: Andrey Novakov, joka perusteli pyynnön vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä puolesta, Kosma Złotowski, joka perusteli pyynnön ECR-ryhmän puolesta, ja Ismail Ertug (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (154 puolesta, 156 vastaan, 14 tyhjää).

Puheenvuorot: Karima Delli ja Antanas Guoga (puhemies täsmensi asiaa).

PPE-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan komission julkilausuma turvallisuusuhkista, joita terrorististen sisältöjen nopea leviäminen verkossa aiheuttaa.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Roberta Metsola, joka perusteli pyynnön, ja Daniel Dalton, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (105 puolesta, 186 vastaan, 8 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö