Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. - Strasbourg

12. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka II 2019 (PE 637.634/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljka

Zahtjeva Kluba zastupnika ALDE-a da se rasprava s odgovorom na usmeni odgovor na temu „Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj” (točka 117 dnevnog reda) zaključi podnošenjem rezolucije Odbora LIBE o kojoj bi se glasalo u četvrtak.

Govorili su Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je obrazložila zahtjev, Monika Smolková koja je predložila da se glasovanje održi na sljedećoj sjednici, Sophie in't Veld kako bi zadržala zahtjev i Monika Smolkova.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (153 za, 143 protiv, 12 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

Prijedlozi rezolucija: utorak 26. ožujka 2019. u 12:00.

Amandmani na prijedloge rezolucija i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 27. ožujka 2019. u 12:00.

Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija: srijeda 27. ožujka 2019. u 13:00.

Zahtjevi za odvojeno glasovanje i zahtjevi za glasovanje po dijelovima: srijeda 27. ožujka 2019. u 19:00.

Utorak

Zahtjev klubova zastupnika ENF-a i GUE/NGL-a da se o izvješću Hilde Vautmans na temu „Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći” (A8-0157/2019), koje je inicijalno bilo predviđeno za glasovanje u utorak (točka 20 dnevnog reda), održi rasprava i potom glasa u skladu s člankom 113. stavkom 6. Poslovnika.

Predsjednik Predlaže da se rasprava doda kao zadnja točka dnevnog reda u srijedu.

Parlament je odobrio prijedlog.

Rok za podnošenje amandmana je u srijedu 27. ožujka 2019. u 13:00.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao druga točka jutarnjeg dijela dnevnog reda dodaju izjave Vijeća i Komisije o presudi Općeg suda Europske unije o poništenju odluke Komisije (EU) 2016/1208 od 23. prosinca 2015. o državnoj potpori Italije u korist banke Tercas. Stoga bi dnevna sjednica počela u 8:30.

Govorio je Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (86 za, 183 protiv, 25 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Srijeda

Predsjednik je dao upute o dostupnosti amandmana na paket o mobilnosti.

°
° ° °

Govorio je Bas Eickhout o nedopuštenosti amandmana koji je podnio Klub zastupnika S&D-a o izvješću Inés Ayale Sender na temu Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0110/2019) (Predsjednik je potvrdio nedopuštenost tog amandmana).

°
° ° °

Zahtjev zastupnika koji dosežu barem niski prag i klubova zastupnika ECR-a i EFDD-a da se s dnevnog reda povuku rasprava i glasovanje o zajedničkoj raspravi o paketu mjera za mobilnost koji sadrži izvješća Ismaila Ertuga, Merje Kyllönen i Wima van de Camp (točke 113, 114 i 115 dnevnog reda).

Govorili su Andrey Novakov, koji je obrazložio zahtjev u ime zastupnika koji dosežu barem niski prag, Kosma Złotowski, koji je obrazložio zahtjev u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Ismail Ertug (izvjestitelj) protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (154 za, 156 protiv, 14 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Govorili su Karima Delli i Antanas Guoga (Predsjednik je dao pojašnjenja).

Zahtjev Kluba zastupnika EPP-a da se na dnevni red popodnevnog dijela doda izjava Komisije o prijetnjama sigurnosti koje su rezultat brzog širenja terorističkih sadržaja na internetu.

Govorili su Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Daniel Dalton, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (105 za, 186 protiv, 8 suzdržanih) odbio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti