Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. március 25., Hétfő - Strasbourg

12. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2019. márciusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 637.634/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában” című, szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vitát (a PDOJ 117. pontja) a LIBE bizottság állásfoglalási indítványának benyújtásával zárják le, amelyről csütörtökön szavaznának.

Felszólal Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Monika Smolková, aki javasolja, hogy a szavazásra a következő ülésen kerüljön sor, Sophie in't Veld, aki fenntartja kérelmét és Monika Smolkova.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (153 mellette, 143 ellene, 12 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalási indítványok: 2019. március 26., kedd, 12.00 óra

Módosítások az állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2019. március 27., szerda, 12.00 óra.

Módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. március 27., szerda, 13.00 óra.

Külön szavazásokra és részenkénti szavazásokra irányuló kérelmek: 2019. március 27., szerda, 19.00 óra.

Kedd

Az ENF és a GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat” című Hilde Vautmans-jelentésről (A8-0157/2019), amely eredetileg a keddi szavazások órájában szerepelt (a PDOJ 20. pontja), az eljárási szabályzat 113. cikke (6) bekezdésének megfelelően folytassanak vitát és szavazzanak.

Az elnök azt javasolja, hogy a vitát a szerdai ülés utolsó napirendi pontjaként tárgyalják.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

A módosítások benyújtásának határideje: 2019. március 27., szerda, 13.00 óra.

Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délelőtti ülés második napirendi pontjaként tárgyalják a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a Bíróság azon ítéletéről, amely megsemmisítette az Európai Bizottságnak az Olaszország által a Tercas bank számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/1208 határozatát. Ennek következtében az ülés 8.30-kor kezdődne.

Felszólal Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (86 mellette, 183 ellene, 25 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

Az elnök tájékoztat a mobilitási csomaggal kapcsolatban rendelkezésre álló módosításokról.

°
° ° °

Felszólal: Bas Eickhout az S&D képviselőcsoport által benyújtott egyik módosítás elfogadhatatlanságáról, melyet a 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek” című, Inés Ayala Sender-jelentéshez (A8-0110/2019) nyújtottak be (az elnök megerősíti, hogy a módosítás valóban elfogadhatatlan).

°
° ° °

Legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő, valamint az ECR és az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy vegyék le a napirendről az Ismail Ertug, Merja Kyllönen és Wim van de Camp három jelentéséből álló, az úgynevezett „mobilitási” csomagot képező intézkedésekről szóló vitát és szavazást (a PDOJ 113., 114. és 115. pontja).

Felszólal Andrey Novakov, aki a legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő nevében indokolja a kérelmet, Kosma Złotowski, aki az ECR képviselőcsoport nevében indokolja a kérelmet, és Ismail Ertug (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (154 mellette, 156 ellene, 14 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Felszólal Karima Delli és Antanas Guoga (az elnök pontosít).

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni napirendbe vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát a terrorista tartalmak gyors online terjedésének biztonsági fenyegetéseiről.

Felszólal Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Daniel Dalton, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (105 mellette, 186 ellene, 8 tartózkodás).

Csütörtök

Nincs javasolt módosítás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat