Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras

12. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas kovo II 2019 (PE 637.634/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

ALDE frakcija paprašė užbaigti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, "Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje" (galutinio darbotvarkės projekto 117 punktas), pateikiant LIBE komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Monika Smolková, ji siūlė balsuoti per kitą sesiją, Sophie in't Veld, ji primygtinai laikėsi savo nuomonės, ir Monika Smolková.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (153 balsavo už, 143 – prieš, 12 susilaikė) pritarė prašymui.

Nustatyti šie terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. kovo 26 d., antradienis, 12 val.

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir pasiūlymai dėl bendros rezoliucijos: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 12 val.

Pasiūlymų dėl bendros rezoliucijos pakeitimai: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 13 val.

Prašymai balsuoti atskirai ir balsuoti dalimis: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienis, 19 val.

Antradienis

ENF ir GUE/NGL frakcijos paprašė, kad dėl Hilde Vautmans pranešimo "Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė" (A8-0157/2019) – dėl jo yra numatyta balsuoti antradienį (galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas), būtų diskutuojama ir balsuojama pagal Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnio 6 dalį.

Pirmininkas pasiūlė diskusijas įtraukti paskutiniuoju trečiadienio darbotvarkės punktu.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Nustatytas pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. kovo 27 d., trečiadienį, 13 val.

ENF frakcija paprašė antru rytinio posėdžio punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas 2015 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1208 dėl valstybės pagalbos, kurią Italija suteikė „Banca Tercas“. Tokiu atveju sesija prasidėtų 8.30 val.

Kalbėjo Marco Zanni ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (86 už, 183 prieš, 25 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Trečiadienis

Pirmininkas pateikė paaiškinimų dėl dokumentų rinkinio „Judumas“ pakeitimų prieinamumo.

°
° ° °

Kalbėjo Bas Eickhout dėl pakeitimo, kurį S&D frakcija pateikė Inés Ayala Sender pranešimui 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos“ (A8-0110/2019), nepriimtinumo (pirmininkas patvirtino, kad pakeitimas nepriimtinas).

°
° ° °

Ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus ir ECR ir EFDD frakcijų prašymas iš darbotvarkės išbraukti diskusijas ir balsavimą dėl bendrų diskusijų dėl dokumentų rinkinio „Judumas“, kurį sudaro trys pranešimai – Ismail Ertug, Merja Kyllönen ir Wim van de Camp (galutinio darbotvarkės projekto 113, 114 ir 115 punktai).

Kalbėjo Andrey Novakov, jis pagrindė prašymą ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus vardu, Kosma Złotowski, jis pagrindė prašymą ECR frakcijos vardu, ir Ismail Ertug (pranešėjas), jis nepritarė prašymui.

Po vardinio balsavimo (154 už, 156 prieš, 14 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Kalbėjo Karima Delli ir Antanas Guoga (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

PPE frakcijos prašymas į popietinio posėdžio darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl grėsmių saugumui, kurias kelia greitas teroristinio pobūdžio turinio platinimas internete.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Daniel Dalton, nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (105 balsavo už, 186 – prieš, 8 susilaikė) atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika