Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Strasbūra

12. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada marta II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.634/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

ALDE grupas pieprasījums slēgt debates par mutiski atbildamu jautājumu par tematu “Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā“ (GDKP 117. punkts), iesniedzot LIBE komitejas rezolūcijas priekšlikumu, par ko tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Monika Smolková, ierosinot, ka balsojums varētu noritēt nākamajā sesijā, Sophie in't Veld, pastāvot uz savu pieprasījumu, un Monika Smolková.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (153 par, 143 pret, 12 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 26. martā, plkst. 12.00;

grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgo rezolūciju priekšlikumi: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgo rezolūciju priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 27. martā, plkst. 19.00.

Otrdiena

ENF un GUE/NGL grupas pieprasījums saskaņā ar Reglamenta 113. panta 6. punktu rīkot debates un balsojumu par Hilde Vautmans ziņojumu par tematu “Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums“ (A8-0157/2019), par ko sākotnēji bija paredzēts balsot otrdienas balsošanas laikā (GDKP 20. punkts).

Sēdes vadītājs ierosināja iekļaut debates trešdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Par grozījumu iesniegšanas termiņu tika noteikta trešdiena, 2019. gada 27. marts, plkst. 13.00.

ENF grupas pieprasījums kā otro punktu rīta cēliena darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par Tiesas nolēmumu, ar ko atceļ Komisijas 2015. gada 23. decembra Lēmumu (ES) 2016/1208 par valsts atbalstu, ko Itālija īstenojusi par labu Banca Tercas. Līdz ar to sēde sāktos plkst. 8.30.

Uzstājās Marco Zanni ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (86 par, 183 pret, 25 atturas).

Trešdiena

Sēdes vadītājs sniedza norādījumus par mobilitātes paketes grozījumu pieejamību.

°
° ° °

Uzstājās Bas Eickhout par S&D grupas iesniegtā grozījuma Inés Ayala Sender ziņojumam“ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras” (A8-0110/2019) nepieņemamību (sēdes vadītājs apstiprināja šā grozījuma nepieņemamību).

°
° ° °

Deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un ECR un EFDD grupas pieprasījums no darba kārtības svītrot debates un balsojumu par kopīgajām debatēm par mobilitātes paketes pasākumu kopumu, kas ietver trīs Ismail Ertug, Merja Kyllönen un Wim van de Camp ziņojumus (GDKP 113., 114. un 115. punkts).

Uzstājās Andrey Novakov deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, vārdā, pamatojot pieprasījumu, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Ismail Ertug (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (154 par, 156 pret, 14 atturas).

Uzstājās Karima Delli un Antanas Guoga (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas paziņojumu par tematu “Drošības apdraudējums, ko rada teroristiska satura ātra izplatīšana tiešsaistē”.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Daniel Dalton, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (105 par, 186 pret, 8 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika