Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 25. marec 2019 - Strasbourg

12. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje marca 2019 (PE 637.634/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine ALDE, da se zaključi razprava v zvezi z vprašanjem za ustni odgovor z naslovom "Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem" (točka 117 PDOJ) z vložitvijo predloga resolucije odbora LIBE, o katerem bi se glasovalo v četrtek.

Govorili sta Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je obrazložila zahtevo, in Monika Smolková, ki je predlagala, naj se o predlogu glasuje na prihodnjem delnem zasedanju, ter Sophie in't Veld, ki je vztrajala pri svoji zahtevi, nato Smolkova.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (153 glasov za, 143 glasov proti, 12 vzdržanih glasov).

Postavljeni so bili naslednji končni roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucij: v torek, 26. marca 2019, ob 12.00.

Predlogi sprememb k predlogom resolucije ter predlogi skupne resolucije: v sredo, 27. marca 2019, ob 12.00.

Predlogi sprememb k predlogom skupne resolucije: v sredo, 27. marca 2019, ob 12.00.

Zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: v sredo, 27. marca 2019, ob 19.00.

Torek

Zahteva skupin ENF in GUE/NGL, da se o poročilu Hilde Vautmans z naslovom "Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta" (A8-0157/2019), ki je bilo prvotno predvideno za čas za glasovanje v torek (točka 20 PDOJ), razpravlja in nato o njem glasuje v skladu s členom 113(6) Poslovnika.

Predsednik je predlagal, naj se razprava uvrsti kot zadnja točka na dnevni red v sredo.

Parlament je predlog odobril.

Rok za vložitev predlogov sprememb je določen v sredo, 27. marca 2019, ob 13.00.

Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red jutri dopoldne kot druga točka uvrstita izjavi Sveta in Komisije o sodbi sodišča, ki je razveljavila sklep Komisije (UE) 2016/1208 z dne 23. decembra 2015 o državni pomoči Italije banki Tercas. Seja bi se zato začela ob 8.30.

Govoril je Marco Zanni v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (86 za, 183 proti, 25 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Sreda

Predsednik je dal napotke v zvezi z razpoložljivostjo predlogov sprememb k svežnju "Mobilnost".

°
° ° °

Govoril je Bas Eickhout o nedopustnosti predloga spremembe, ki ga je vložila skupina S&D k poročilu Inés Ayala Sender z naslovom "Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije" (A8-0110/2019) (predsednik je potrdil nedopustnost tega predloga spremembe).

°
° ° °

Zahteva številnih poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, ter skupin ECR in EFDD, da se z dnevnega reda umakneta razprava in glasovanje o skupni razpravi o paketu ukrepov o svežnju "Mobilnost", ki vsebuje tri poročila: Ismail Ertug, Merja Kyllönen in Wim van de Camp (točke 113, 114 in 115 PDOJ).

Govorili so Andrey Novakov, ki je obrazložil zahtevo v imenu številnih poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, Kosma Złotowski, ki je obrazložil zahtevo v imenu skupine ECR, in Ismail Ertug (poročevalec) proti zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (154 za, 156 proti, 14 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Govorila sta Karima Delli in Antanas Guoga (predsednik je podal pojasnila).

Zahteva skupine PPE, da se na popoldanski dnevni red uvrsti izjava Komisije o grožnjah za varnost zaradi hitrega širjenja terorističnih vsebin na spletu.

Govorila sta Roberta Metsola v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, in Daniel Dalton, proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (105 glasov za, 186 glasov proti, 8 vzdržanih glasov).

Četrtek

Ni bilo predlaganih sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov