Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2121(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 13
CRE 25/03/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

13. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή [2018/2121(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Συνεισηγητές: Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Οι Jeppe Kofod και Luděk Niedermayer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Paul Tang, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Λάμπρος Φουντούλης, Anne Sander, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Martin Schirdewan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Jeppe Kofod.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου