Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2121(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0170/2019

Ingivna texter :

A8-0170/2019

Debatter :

PV 25/03/2019 - 13
CRE 25/03/2019 - 13

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0240

Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

13. Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt [2018/2121(INI)] - Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt. Föredragande: Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Othmar Karas, Paul Tang, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Martin Schirdewan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès och Miguel Viegas.

Talare: Pierre Moscovici och Jeppe Kofod.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.20 i protokollet av den 26.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy