Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000015/2019

Внесени текстове :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

14. Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019 зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant и Асим Адемов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miriam Dalli, Monika Beňová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност