Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2965(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000015/2019

Ingediende teksten :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debatten :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg

14. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2019 van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant en Asim Ademov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miriam Dalli, Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid