Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000015/2019

Ingivna texter :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debatter :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

14. Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000015/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant och Asim Ademov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miriam Dalli, Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy