Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0332(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0169/2019

Předložené texty :

A8-0169/2019

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0225

Zápis
Pondělí, 25. března 2019 - Štrasburk

15. Ukončení sezónních změn času ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupil Bolesław G. Piecha (zpravodaj výboru ENVI).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Sven Schulze (zpravodaj výboru ITRE), Igor Šoltes (zpravodaj výboru IMCO), Ulrike Müller (zpravodajka výboru AGRI), Pavel Svoboda (zpravodaj výboru JURI), Wim van de Camp za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, a Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes a José Blanco López.

Vystoupily: Violeta Bulc a Marita Ulvskog.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 26.3.2019.

Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí