Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0332(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0169/2019

Indgivne tekster :

A8-0169/2019

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0225

Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg

15. Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Taler: Bolesław G. Piecha (ordfører for udtalelse fra ENVI).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere Sven Schulze (ordfører for udtalelse fra ITRE), Igor Šoltes (ordfører for udtalelse fra IMCO), Ulrike Müller (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pavel Svoboda (ordfører for udtalelse fra JURI), Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, og Peter van Dalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes og José Blanco López.

Talere Violeta Bulc og Marita Ulvskog.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 26.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik