Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0332(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0169/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0169/2019

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0225

Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

15. Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Bolesław G. Piecha (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Sven Schulze (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Igor Šoltes (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Müller (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, ja Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Annie Schreijer-Pierik.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ja José Blanco López.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.5.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö