Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0332(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0169/2019

Pateikti tekstai :

A8-0169/2019

Debatai :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0225

Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras

15. Sezoninio laiko keitimo panaikinimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Bolesław G. Piecha (ENVI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Sven Schulze (ITRE komiteto nuomonės referentas), Igor Šoltes (IMCO komiteto nuomonės referentas), Ulrike Müller (AGRI komiteto nuomonės referentė), Pavel Svoboda (JURI komiteto nuomonės referentas), Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Matthijs van Miltenburg), Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Langen) ir Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes ir José Blanco López.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Marita Ulvskog.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika