Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0169/2019

Teksty złożone :

A8-0169/2019

Debaty :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0225

Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg

15. Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrał Bolesław G. Piecha (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sven Schulze (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Igor Šoltes (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Ulrike Müller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pavel Svoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Matthijsa van Miltenburga, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Wernera Langena, i Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes i José Blanco López.

Głos zabrały Violeta Bulc i Marita Ulvskog.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 26.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności