Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0169/2019

Predkladané texty :

A8-0169/2019

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0225

Zápisnica
Pondelok, 25. marca 2019 - Štrasburg

15. Ukončenie sezónnych zmien času ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Bolesław G. Piecha (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Igor Šoltes (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, a Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes a José Blanco López.

Vystúpili: Violeta Bulc a Marita Ulvskog.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia