Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0377(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0039/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0229

Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

16. Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I - Вътрешния пазар на електроенергия ***I - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия ***I - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (в качеството на заместник на докладчика Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen и Flavio Zanonato представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Carlos Zorrinho (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Langen, от името на групата PPE, Martina Werner, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche и Zdzisław Krasnodębski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказаха се Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen и Flavio Zanonato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 26.3.2019 г, точка 7.7 от протокола от 26.3.2019 г, точка 7.8 от протокола от 26.3.2019 г и точка 7.9 от протокола от 26.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност