Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0377(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0039/2018

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0229

Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg

16. Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I - Indre marked for elektricitet ***I - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I - Risikoberedskab i elsektoren ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (for ordføreren Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen og Flavio Zanonato forelagde betænkningerne.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere Carlos Zorrinho (ordfører for udtalelse fra ENVI), Werner Langen for PPE-Gruppen, Martina Werner for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche og Zdzisław Krasnodębski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen og Flavio Zanonato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 26.3.2019, punkt 7.7 i protokollen af 26.3.2019, punkt 7.8 i protokollen af 26.3.2019 og punkt 7.9 i protokollen af 26.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik