Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0377(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0039/2018

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0229

Protokoll
Esmaspäev, 25. märts 2019 - Strasbourg

16. Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I - Elektrienergia siseturg ***I - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I - Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (raportööri nimel Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlos Zorrinho (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ja Zdzisław Krasnodębski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokolli punkt 7.6, 26.3.2019 protokolli punkt 7.7, 26.3.2019 protokolli punkt 7.8 ja 26.3.2019 protokolli punkt 7.9.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika