Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0377(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0039/2018

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0229

Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

16. Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I - Sähkön sisämarkkinat ***I - Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (esittelijä Jerzy Buzekin sijainen), Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche ja Zdzisław Krasnodębski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen ja Flavio Zanonato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.6, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.7, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.8 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.9.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö