Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0377(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0039/2018

Debatten :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0229

Notulen
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg

16. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I - Interne markt voor elektriciteit ***I - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (ter vervanging van de rapporteur Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen en Flavio Zanonato geven toelichting bij de verslagen.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche en Zdzisław Krasnodębski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen en Flavio Zanonato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 26.3.2019, punt 7.7 van de notulen van 26.3.2019, punt 7.8 van de notulen van 26.3.2019 en punt 7.9 van de notulen van 26.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid