Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0377(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0039/2018

Debaty :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0229

Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg

16. Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (w zastępstwie sprawozdawcy Jerzego Buzka), Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Carlos Zorrinho (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Werner Langen w imieniu grupy PPE, Martina Werner w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche i Zdzisław Krasnodębski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 7.7 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 7.8 protokołu z dnia 26.3.2019 i pkt 7.9 protokołu z dnia 26.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności