Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0377(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0039/2018

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0229

Zápisnica
Pondelok, 25. marca 2019 - Štrasburg

16. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou ***I - Vnútorný trh s elektrinou ***I - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***I - Pripravenosť na riziká v sektore elektriny ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (zastupujúca spravodajcu Jerzyho Buzeka), Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato uviedli svoje správy.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Langen v mene skupiny PPE, Martina Werner v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche a Zdzisław Krasnodębski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen a Flavio Zanonato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 7.7 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 7.8 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 7.9 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia