Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0089(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0447/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0447/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0222

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

17. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Ο Geoffroy Didier παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Geoffroy Didier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου