Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0089(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0447/2018

Ingivna texter :

A8-0447/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0222

Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

17. Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Christel Schaldemose, Ralph Packet för ECR-gruppen, och Evelyne Gebhardt.

Talare: Věra Jourová och Geoffroy Didier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 26.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy