Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg

18. Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski og Karima Delli.

Taler: Miguel Arias Cañete.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 28.3.2019.

Taler: Gerben-Jan Gerbrandy for at anmode Kommissionen om skriftlig at besvare visse spørgsmål, der fortsat var ubesvarede (formanden tilsluttede sig talerens forslag).

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik