Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg

18. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski en Karima Delli.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 28.3.2019.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy, die de Commissie verzoekt om een schriftelijk antwoord op bepaalde vragen die nog open staan (de Voorzitter sluit zich aan bij het standpunt van de spreker).

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid