Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg

18. Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski i Karima Delli.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 28.3.2019.

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy i zwrócił się do Komisji o przedstawienie na piśmie odpowiedzi na niektóre pytania, na które nie odpowiedziano w czasie debaty (Przewodnicząca przyłączyła się do wniosku mówcy).

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności