Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 25. marca 2019 - Štrasburg

18. Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski a Karima Delli.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Návrhy uznesenia, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

V rozprave vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý požiadal Komisiu, aby písomne zodpovedala niektoré otázky, ktoré zostali otvorené (predsedajúca sa pripojila k slovám rečníka).

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia