Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

18. Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski och Karima Delli.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 28.3.2019.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy, som begärde att kommissionen skulle ge ett skriftligt svar på vissa obesvarade frågor. (Talmannen uttryckte sitt stöd för talarens begäran.)

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy