Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

19. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0086/2019)

Ο Michał Boni παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου