Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - Страсбург

20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Пълни стенографски протоколи

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Момчил Неков, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo и Martina Anderson.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност