Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 25. marts 2019 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 12.Arbejdsplan
 13.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
 14.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (forhandling)
 15.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (forhandling)
 16.Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I - Indre marked for elektricitet ***I - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I - Risikoberedskab i elsektoren ***I (forhandling)
 17.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (forhandling)
 18.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)
 19.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (168 kb) Deltagerliste (54 kb) Afstemning ved navneopråb (41 kb) 
 
Protokol (77 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (26 kb) 
 
Protokol (279 kb) Deltagerliste (68 kb) Afstemning ved navneopråb (97 kb) 
Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik