Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (συζήτηση)
 15.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (συζήτηση)
 16.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ***I - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ***I - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ***I (συζήτηση)
 17.Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 18.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)
 19.Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (41 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (27 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (105 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου