Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 25. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Juhataja teadaanne
 7.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Tööplaan
 13.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)
 14.Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu)
 15.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (arutelu)
 16.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I - Elektrienergia siseturg ***I - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I - Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (arutelu)
 17.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (arutelu)
 18.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (arutelu)
 19.Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (164 kb)
26/06/2019 14:38
  Kohalolijate nimekiri (55 kb)
12/06/2019 21:08
 
Protokoll (77 kb)
26/06/2019 14:38
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
12/06/2019 21:08
  Nimelise hääletuse tulemused (29 kb)
13/06/2019 12:48
 
Protokoll (273 kb)
26/06/2019 14:38
  Kohalolijate nimekiri (69 kb)
12/06/2019 21:08
  Nimelise hääletuse tulemused (97 kb)
13/06/2019 12:48
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika