Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (keskustelu)
 14.Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (keskustelu)
 15.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (keskustelu)
 16.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I - Sähkön sisämarkkinat ***I - Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I - Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (keskustelu)
 17.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (keskustelu)
 18.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 19.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (54 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (41 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (278 kb) Läsnäololista (68 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (96 kb) 
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö