Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (debat)
 14.Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (debat)
 15.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (debat)
 16.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I - Interne markt voor elektriciteit ***I - Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I - Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (debat)
 17.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (debat)
 18.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (debat)
 19.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (172 kb) Presentielijst (54 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (41 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (26 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (97 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid